Art-fact is Cultuurfonds, Platform en Intermediair voor Cultuurparticipatie in Tilburg. Art-fact verbindt Tilburgers door kunst in de vrije tijd te ondersteunen en de stad als podium toegankelijk te maken.

Stichting Art-fact is opgericht om onafhankelijk en op afstand van de gemeente Tilburg te zorgen voor het bevorderen, ontwikkelen en opzetten van activiteiten om amateurkunst onder de aandacht van een zo’n breed mogelijk publiek te brengen. Naast deze en andere algemene doeleinden die zijn opgenomen in de statuten heeft Art-fact in haar beleidsplan beschreven op welke wijze ze daaraan concreet uitvoering geeft.

Art-fact verstrekt structurele en incidentele subsidies, zoals de FBB (basis) en FBO (opleidingen) waar Caecilia gebruik van maakt.

Wil je gebruik maken van de kennis en expertise van Art-fact op het gebied van kunst in de vrije tijd in Tilburg? Kijk dan eens op de Art-fact website