Nieuwe leden

Naast drukke bezigheden heeft ieder mens behoefte aan ontspanning. Ben je een man, houd je van muziek en wil je samen met anderen plezier hebben in zingen? Dan is het Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia zeker iets voor jou! Ontspan en zing je gezond! En nog gezellig ook.

Voor het zingen heb je geen instrument nodig behalve je stem. Iedereen die kan ademen kan ook zingen. Hoe je leert je stem binnen een koor te gebruiken leer je bij ons koor. Een bekwame, enthousiaste directie en meer dan 50 nieuwe vrienden helpen je daarbij.

Zingend oud worden

Gaat noot voor noot!

Start

Je begint met het proeven van de koorsfeer door een of, indien je dat wilt, meerdere repetities te bezoeken. Het is immers belangrijk dat je je prettig voelt.
Als je te kennen geeft met het koor kennis te willen maken, dan volgt een gesprekje en stemtest met dirigent en een lid van de muziekcie.
Zij geven je een advies:

  • A. je bent koorrijp, dus kunt meteen met de repetities mee gaan zingen, met of zonder koorklas.
  • B. je bent een zanger maar moet eerst nog wat basistechnieken leren totdat je koorrijp bent, die scholing regelen we intern.
  • C. je zangpotentie is te klein om nu koorzanger te worden.

Om je snel binnen het koor thuis te voelen krijgt iedere nieuwe zanger gedurende de aspirant-tijd een begeleider toegewezen, bij voorkeur uit het register waarbij je bent ingedeeld. Deze spreekt je regelmatig aan en helpt je bij het beantwoorden van jouw hulpvragen.

Scholing

Starten bij ons koor met een A of B beoordeling betekent dat je zonder kosten gebruik kunt maken van de volgende faciliteiten:

  1. Zangers met een A-status kunnen meteen mee repeteren in het groot- koor en worden daardoor aspirant-lid.
  2. Ben je nog niet zover of is naast koorzang nog een ondersteunende ontwikkeling nodig dan

bieden we je 8 weken zangles in een koorklas. De koorklas bestaat uit een groepje zangers bestaande uit belangstellenden, aangevuld met een aantal bestaande koorleden.

Deze lessen krijg je van een professional, 8x op maandagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur in wijkcentrum Het Zuiderkwartier.

Aansluitend kun je de pauze meemaken met de rest van het koor. Gezellig!
B plussers kunnen daarna mee repeteren met het koor.

Als je na acht weken zover bent dat je als volwaardig koorzanger door kunt gaan, kun je aangeven dat je als zanger tot het koor wilt toetreden en dan start je in het koor. Blijkt dat je niet kunt uitgroeien tot een koorzanger dan eindigt onze kennismaking hier.

!! Afsluiting: na deze 8 weken treedt jouw opleidingsgroep in het openbaar op, mogelijk alleen, mogelijk als onderdeel van een concert van het groot-koor. Daar zullen dan je evt. partner, kinderen en anderen ook als gast van harte welkom zijn.!!

 

Indien er in een aanmeldingscyclus te weinig nieuwe aanmeldingen zijn, dan krijgen kandidaten met een B-advies, op dezelfde tijd individueel of in een kleine setting stemscholing.
Blijf je?… Fijn…! Je kunt zingend mee op weg naar ons 150-jarig bestaan in 2027.

Stop je?…Mooi, het was een aangename kennismaking en een ervaring rijker.

Lid

Als aspirant-lid van het koor betaal je de eerste twee maanden geen contributie.

Na twee maanden betaal je de reguliere contributie, ook als het aspirant-lidmaatschap nog niet beƫindigd is. Eventuele concerten zijn in deze periode ook vrij toegankelijk.

Op basis van de wens van de kandidaat, het advies van de dirigent en de mening van het bestuur dat er geen muzikale dan wel sociale belemmeringen zijn, word je na twee maanden aangenomen als lid indien je de statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijft.

Je ontvangt een pasafspraak voor het kooruniform, je krijgt het strikje, een concertmap en je krijgt toegang tot het ledengedeelte van de website.

Tijdens het stemgroepoverleg dat periodiek plaatsvindt, kun je meedoen aan de meningsvorming binnen de stemgroep om het bestuur over lopende zaken te adviseren.

JE WILT MEER

Alle leden zijn in de eerste plaats koorleden.
Maar het kan zijn dat je meer wilt.
Mogelijk heb je ambities om je als koorlid verder te ontwikkelen, af en toe solo te zingen of mee te doen in een klein, bijvoorbeeld klassiek, ensemble. Daar is, altijd in overleg met de dirigent, in onze organisatie ruimte. Wij zorgen dan voor aparte repetities en stemscholing waar nodig.

JE WILT MINDER

Je kunt al prima zingen? Maar je wilt je niet een heel jaar binden aan het koor?
Dat kan ook. Je wordt dan projectzanger. Uiteraard na oordeel van de dirigent.
Je repeteert een aantal repetities mee tot en met een optreden.
De periodes dat je moet repeteren en de datum van een optreden staan dan vast en worden door de dirigent aangegeven. Je contributie bestaat dan uit de maandbedragen van de maanden waarin je aan ons koor deelneemt.

NOG ANDERS?

Misschien heb je nog een andere gedachte dan hierboven vermeld. Over maatwerk valt altijd te praten. Neem dan contact op met de voorzitter.

 

Vul het contactformulier in en we nemen zsm contact met je op.