Bestuur

Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia is een vereniging.
Vijf tot zeven onbezoldigde bestuursleden worden door de leden gekozen voor een periode van drie jaar met een maximale verlenging van één periode.
Binnen het koor is het uitgangspunt dat de leden het beleid moeten dragen en mee vorm geven.

Het bestuur coördineert en faciliteert de uitvoering van beleidsbesluiten.
Elke maand overlegt iedere stemgroep op een repetitieavond, geagendeerd, in zijn eigen stemgroep met zijn stemgroepafgevaardigde van de muziekcommissie en met een bestuurslid.

Hierdoor wordt getracht een optimale betrokkenheid van de leden bij de koororganisatie te bewerkstelligen. Kortom: KTM is een koor van de zangers, met een faciliterend bestuur.

Bestuursleden
 • May van den Hout, wnd voorzitter, concertzaken/muziekcommissie
 • Arie de Rooij, secretaris/penningmeester
 • John Henselmans, tot 01-09-2023, PR, nieuwe leden, Nieuwsbrief
Muziekcommissie
 • May van den Hout, bestuur
 • Frank van Oirschot, stemgroep Bassen
 • Fré Mulder, stemgroep tenoren2
 • Peter Verhagen, stemgroep tenoren1
 • Patrick van Osch, stemgroep baritons
 • Paul Voncken, Dirigent, voorzitter
Directie
 • Paul Voncken, eerste dirigent
 • Marjan Fey, pianiste, tweede dirigent en repetitor

Zingend oud worden

Gaat noot voor noot!

Beschermvrouwe

Pauline Hirsch Ballin-van de Grift

Pauline Hirsch Ballin-van de Grift (72), Tilburg Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Mw.Pauline Hirsch Ballin van de Grift een stadgenoot met een grote maatschappelijke betrokkenheid, die binnen haar netwerken oog houdt voor de positie van het koor.

Zij adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en is sociaal nauw betrokken bij het koor

 

 

vrolijke noot per dag

maakt lied per week

Paul Voncken

Eerste dirigent

Paul Voncken (Beek 1960) speelde op zijn dertiende al orgel en dirigeerde vanaf zijn negentiende meerdere kamer- en oratoriumkoren. Tweemaal liefst dirigent van de Mastreechter Staar. (13 jaar) , maakte vele tournees, koorcoach, pianist, componist, arrangeur, adviseur, ambassadeur. Met recht een top dirigent te noemen

 

Marjan Fey

Pianiste, tweede dirigent en repetitor: Marjan Fey

Opleiding: Haags Conservatorium, piano met als bijvak koordirectie. Master Amsterdams Conservatorium. Specialisatie begeleiding van vocalisten en koren en orgelstudie bij John Bingham, Engeland.

stress-free life?

Kom zingen!

Onze organisatie

Koninkijk Tilburgs Mannenkoor Sint-Ceacilia.

Richtpunten voor ons beleid:

Zang is onze corebusiness.
Uit zang halen we onze energie en door zang willen we anderen energie overbrengen. Zang is de basis van ons lidmaatschap, de basis voor onze activiteiten

KTM is in- en extern sociaal.
Intern: KTM is al 145 jaar een broederschap. Samen staan voor het koor. En samen staan voor elkaar: respect, lief en leed delend, geloofwaardig, trouw aan elkaar, ook door repetitiebezoek
Extern: KTM is een Tilburgs Mannenkoor en een koor dat wordt herkend, gekend. Een koor dat men gevraagd en ongevraagd tegenkomt in de Tilburgse gemeenschap. En koor dat in de stad zijn partners zoekt en vindt. Een koor dat aantrekt, waar men als zingende man bij wil horen

KTM kent differentiatie als sterkte
Binnen de mogelijkheden is er voor elke zanger een plek. Geschoolde zangers naast gemiddelde koorzangers. St. Caecilia is een plek voor ontwikkeling voor individuele en groepspresentatie naast het samen-zingen zonder concoursdwang.

Toelichting

Zang is onze corebusiness.
Zingen is wat we willen. Daarom spelen de stemgroepafgevaardigden in de Muziekcommissie (S.A.M.) een belangrijke rol. Zij bewaken met de dirigent en het bestuurslid Muziek in de muziekcommissie het zingen, het hoe en wat. Dit in nauw contact met hun stemgroep. Daarom is hier ook van een verplichte terugkoppeling naar hun stemgroep sprake.
Het belangrijkste dat een nieuw lid (en bestaand lid natuurlijk ook) moet kunnen is zingen OF de potentie hebben om te leren zingen. Dus gaan we waar nodig, (laten) scholen, en bestaande leden waar gewenst en nodig, stimuleren in koorklassen en stemgroep-repetities.
We trachten daarbij maatschappelijke partners uit de kring van conservatorium en muziekacademie te vinden.

KTM is in- en extern sociaal.

Intern -> SAMEN

 • Een sociaal sterke groep, met aandacht voor elkaar, een met verenigingstrots, mensen die niet alleen komen zingen omdat het een keer uitkomt, maar die er zijn voor zichzelf en voor anderen, ook voor de dirigent, die de kans moet hebben een klankbalans te krijgen.
 • Een koor waar leden als vanzelf participeren. Een mening hebben en die laten horen enerzijds en luisteren naar die van anderen anderzijds.
 • Een groep die evalueert, leert van wat men doet en leert van wat fout ging. Een groep die zich ontwikkelt dus.
 • Kortom: een groep die goed communiceert. Begrip vraagt en begrip heeft, openhartig is, betrouwbaar.

Extern -> lokaal en regionaal verbonden
KTM is geen eilandje in Tilburg. Dus worden daar waar kan mogelijkheden gezocht om onze leefomgeving te verrijken met koorzang. Dat kan variëren van volledige concerten met een volledige bezetting tot kleinere ondersteunende optredens met een kleinere bezetting bij bijvoorbeeld Tilburgse/ regionale evenementen.
Zie ook: samenwerking plaatselijke instituten bij opleiding.

-> KTM kent differentiatie als sterkte.

Uiteraard is er een heldere minimale vaardigheid als koorlid vereist. Je bent gemotiveerd lid van een koor en dat schept verplichtingen, vanzelfsprekend.
Maar er is ook plaats voor solisten of groepjes die een extra inspanning willen leveren of een bijzondere vaardigheid hebben die ze willen laten horen.

Organogram KTM St. Caecilia

Midden
De kern is het koor. Vier stemgroepen die één geheel zijn.
Rechtsboven
Vier bestuursleden communiceren regelmatig met een stemgroep over beleidsvoornemens en dergelijke, waardoor invloed van leden op het besturen maximaal kan zijn. (C.B.S.)
Rechtsonder
Vier stemgroepafgevaardigden communiceren regelmatig met dirigent en bestuurslid
Muziek in de muziekcommissie (S.A.M.) over zang, repetities, muziekkeuzes, optredens en dergelijke.
Links
losse organisatieactiviteiten op projectbasis.