Bestuur

Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia is een vereniging.
Vijf tot zeven onbezoldigde bestuursleden worden door de leden gekozen voor een periode van drie jaar met een maximale verlenging van één periode.
Binnen het koor is het uitgangspunt dat de leden het beleid moeten dragen en mee vorm geven.

Het bestuur coördineert en faciliteert de uitvoering van beleidsbesluiten.

Een aantal keren per jaar overlegt iedere stemgroep op een repetitieavond, geagendeerd, in zijn eigen stemgroep met zijn stemgroepafgevaardigde van de muziekcommissie en met een bestuurslid.
Hierdoor wordt getracht een optimale betrokkenheid van de leden bij de koororganisatie te bewerkstelligen. Kortom: KTM is een koor van de zangers, met een faciliterend bestuur.
Bestuursleden
 • May van den Hout, voorzitter,
 • Arie de Rooij, secretaris
 • Bob Besseling, penningmeester
 • Leon van Gestel, bestuurslid, concertzaken/muziekcommissie
 • Patrick van Osch, bestuurslid
Muziekcommissie
 • Leon van Gestel, bestuur
 • Frank van Oirschot, stemgroep Bassen
 • Fré Mulder, stemgroep tenoren2
 • Peter Verhagen, stemgroep tenoren1
 • Frank IJpelaar, stemgroep baritons
 • Amin Ebrahimi, voorzitter
Directie
 • Amin Ebrahimi, dirigent KTM Sint Caecilia vanaf jan. 2024
 • Marjan Fey, pianiste, wnm dirigent en repetitor

Zingend oud worden

Gaat noot voor noot!

Beschermvrouwe

Pauline Hirsch Ballin-van de Grift

Pauline Hirsch Ballin-van de Grift (72), Tilburg Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Mw.Pauline Hirsch Ballin van de Grift een stadgenoot met een grote maatschappelijke betrokkenheid, die binnen haar netwerken oog houdt voor de positie van het koor.

Zij adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en is sociaal nauw betrokken bij het koor

 

 

vrolijke noot per dag

maakt lied per week

Amin Ebrahimi

Eerste dirigent
Amin Ebrahimi, een bevlogen dirigent en componist geboren in Mashhad, Iran, in 1997. Zijn reis begon met een achtergrond in architectuur en Perzische muziek, waarna hij in 2017 naar Nederland verhuisde om zich te verdiepen in de klassieke muziek. Amin, afgestudeerd aan de Fontys Academie voor Muziek en Podiumkunsten, onderscheidt zich door zijn unieke muzikale taal, waarin zijn Perzische achtergrond subtiel tot uiting komt. Als chef-dirigent van het Brabant Chamber Orchestra en dirigent van gerenommeerde koren, waaronder het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia, toont Amin zijn leiderschap op vooraanstaande podia zoals het Concertgebouw in Amsterdam en Philharmonie De Paris. Zijn indrukwekkende opdrachten van lokale en internationale artiesten, festivals en orkesten, samen met erkenning in prestigieuze prijzen, getuigen van zijn groeiende invloed als componist en dirigent, waarbij zijn muzikale reis een boeiende mix is van culturen, creativiteit en vakmanschap.

Klik hier voor een uitgebreide biografie.

Foto: Saskia van der Burg

Marjan Fey

Pianiste, tweede dirigent en repetitor: Marjan Fey

Opleiding: Haags Conservatorium, piano met als bijvak koordirectie. Master Amsterdams Conservatorium. Specialisatie begeleiding van vocalisten en koren en orgelstudie bij John Bingham, Engeland.

stress-free life?

Kom zingen!

Onze organisatie

Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint-Caecilia.

Richtpunten voor ons beleid:

Zang is onze corebusiness.
Uit zang halen we onze energie en door zang willen we anderen energie overbrengen. Zang is de basis van ons lidmaatschap, de basis voor onze activiteiten

KTM is in- en extern sociaal.
Intern: KTM is al 145 jaar een broederschap. Samen staan voor het koor. En samen staan voor elkaar: respect, lief en leed delend, geloofwaardig, trouw aan elkaar, ook door repetitiebezoek
Extern: KTM is een Tilburgs Mannenkoor en een koor dat wordt herkend, gekend. Een koor dat men gevraagd en ongevraagd tegenkomt in de Tilburgse gemeenschap. En koor dat in de stad zijn partners zoekt en vindt. Een koor dat aantrekt, waar men als zingende man bij wil horen

KTM kent differentiatie als sterkte
Binnen de mogelijkheden is er voor elke zanger een plek. Geschoolde zangers naast gemiddelde koorzangers. St. Caecilia is een plek voor ontwikkeling voor individuele en groepspresentatie naast het samen-zingen zonder concoursdwang.

Toelichting

Zang is onze corebusiness.
Zingen is wat we willen. Daarom spelen de leden van de muziekcommissie een belangrijke rol. Zij bewaken met de dirigent en het bestuurslid Muziek in de muziekcommissie het zingen, het hoe en wat. Dit in nauw contact met hun stemgroep.

Het belangrijkste dat een nieuw lid (en bestaand lid natuurlijk ook) moet kunnen is zingen OF de potentie hebben om te leren zingen. Waar nodig vindt scholing plaats, individueel, in groepjes of tijdens stemgroep-repetities.

KTM is in- en extern sociaal.

Intern -> SAMEN

 • Een sociaal sterke groep, met aandacht voor elkaar, een met verenigingstrots, mensen die niet alleen komen zingen omdat het een keer uitkomt, maar die er zijn voor zichzelf en voor anderen, ook voor de dirigent, die de kans moet hebben een klankbalans te krijgen.
 • Een groep die goed communiceert. Begrip vraagt en begrip heeft, openhartig is, betrouwbaar.

Extern -> lokaal en regionaal verbonden
KTM is geen eilandje in Tilburg. Dus worden daar waar kan mogelijkheden gezocht om onze leefomgeving te verrijken met koorzang. Dat kan variëren van volledige concerten met een volledige bezetting tot kleinere ondersteunende optredens met een kleinere bezetting bij bijvoorbeeld Tilburgse/ regionale evenementen.

-> KTM kent differentiatie als sterkte.

Uiteraard is er een heldere minimale vaardigheid als koorlid vereist. Je bent gemotiveerd lid van een koor en dat schept verplichtingen, vanzelfsprekend.
Maar er is ook plaats voor solisten of groepjes die een extra inspanning willen leveren of een bijzondere vaardigheid hebben die ze willen laten horen.