KTM Cultuurondersteuner

Cultuurondersteuner worden van KTM Sint Caecilia

Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor streeft naar minimaal vier gerenommeerde bedrijven in Tilburg en omgeving die vaste KTM Cultuurondersteuner willen zijn. Voor onze cultuurondersteuners snijdt het mes aan twee kanten.

Voor u is het mannenkoor met al zijn uitingen via diverse media een prima middel om een bepaalde doelgroep te bereiken en u kunt uzelf profileren als cultuur- maatschappelijk bedrijf.
Bovendien helpt u het mannenkoor om meer aansprekende evenementen te kunnen organiseren om de stad Tilburg bij verschillende gelegenheden van zijn diensten te voorzien.
Tenslotte helpt u het lidmaatschap betaalbaar te houden zodat ook werkelijk iedereen lid kan worden.
De cultuurondersteuner van KMT Sint Caecilia verbindt zich voor minimaal € 500 per kalenderjaar.

De privileges die een cultuurondersteuner geniet zijn:

 1. Naam, en logo op brieven, advertenties, folders, flyers, posters etc..
 2. Uw naam en logo op de Nieuwsbrief die minimaal 10 per jaar door ruim 300 lezers wordt ontvangen.
 3. Uw naam, logo, contactgegevens en een link naar uw eigen website op de website van ons koor.
 4. Vrij toegang voor 2 personen tot ons kerst-/nieuwjaarsconcert plus door u gewenste extra kaarten uit voorverkoop bij deze concerten. U bent verzekerd van goede gereserveerde plaatsen!.
 5. Deelname met partner aan Caecilia‑Concertreizen tegen een vriendenprijs.
 6. Toezending van de Nieuwsbrief
 7. U behoort tot de genodigden op de nieuwjaarsreceptie van KTM Sint Caecilia
 8. U wordt jaarlijks getrakteerd op een optreden van onze kerstzangers, locatie in overleg.
 9. Uitnodiging en gratis toegang, inclusief partner, voor het besloten jaarlijkse KTM MAOTEN-concert, een speciaal evenement speciaal voor leden van de KTM MAOTEN en Cultuurondersteuners. Op deze avond stappen een aantal leden van het koor uit hun comfortzone door een muzikale voordracht te verzorgen terwijl ook aan u de gelegenheid wordt geboden op te treden! Kortom: een heerlijke warme KTM MAOTEN-dag.

Extra privileges op maat

Extra privileges op maat genieten cultuurondersteuners vanaf €1000 per jaar.
Na drie jaarlijkse cultuurondersteuner donaties kan men denken aan een optreden bij een bedrijfs- en/of directiejubileum en/of.
een optreden bij bijzondere gebeurtenissen van bedrijf en/of directie. Afspraken op maat!.

Aanmelden

Overweegt u om cultuurondersteuner te worden, neem dan contact met ons op d.m.v. het contactformulier of telefonisch met onze voorzitter Cees Breugelmans, telefoonnummer 06 24791405

KTM KOORMAOT

Het koor heeft een groep begunstigers met de naam KTM KOORMAOTEN.
Iedereen die het koor een warm hart toe draagt kan lid worden. De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor nieuwe leden minimaal € 50,-

Aan het lidmaatschap zijn de volgende voorrechten verbonden:

 1. 15% korting op toegangskaarten bij concerten die door KTM Sint Caecilia worden georganiseerd.
 2. Uitnodiging voor alle gratis concerten of optredens welke het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor in de regio Tilburg zal uitvoeren.
 3. Uitnodiging en gratis toegang, inclusief partner, voor het besloten jaarlijkse KTM MAOTEN-concert, een speciaal evenement speciaal voor leden van de KTM MAOTEN. Op deze avond stappen een aantal leden van het koor uit hun comfortzone door een muzikale voordracht ter verzorgen terwijl ook aan u de gelegenheid wordt geboden op te treden! Kortom: een heerlijke warme KTM MAOTEN avond
 4. Voortdurende informatie over het wel en wee van ons Mannenkoor door toezending van onze Nieuwsbrief, minimaal 10 maal per jaar.
 5. De mogelijkheid om tegen een vriendenprijs mee te gaan met uitstapjes en buitenlandse concertreizen van het koor.

Aanmelden

Wilt u lid van de KTM KOORMATEN (forte) worden, neem dan contact met ons op d.m.v. het contactformulier of telefonisch met onze voorzitter Cees Breugelmans, telefoonnummer 06 24791405

Adverteren in de NIEUWSBRIEF

De NIEUWSBRIEF met een oplage van ruim 350 stuks, wordt verspreid onder leden, leden van de KOORMAOTEN en KOORMAOTJES, sponsoren, adverteerders en andere relaties van KTM Sint Caecilia.
Met het plaatsen van uw advertentie in de NIEUWSBRIEF snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds is de Kroniek een prima medium om een bepaalde doelgroep te bereiken en zich te profileren als cultuur-maatschappelijk betrokken ondernemer en anderzijds helpt u het Mannenkoor om de verenigingskosten beheersbaar te houden.

 • De kosten van een advertentie, afhankelijk van grootte, kleur en plaats binnen het blad, variëren per 1 januari 2023 van € 50,00 ( vermelding van naam, adres bedrijf) tot € 170,00 (paginabrede strook, naam adres, logo, ed) per ¼ strook: € 50; ½ strook € 95, ¾ strook € 130; hele strook € 170
 • De privileges die u geniet als adverteerder:
  • Uw advertentie wordt minimaal 10 keer per jaar geplaatst in de Kroniek
  • Minimaal tienmaal keer per jaar ontvangt u de NIEUWSBRIEF. U wordt daarmee op de hoogte gehouden over het reilen en zeilen van de vereniging.
  • Deelname (max. 2 personen) na aanmelding tegen een vriendenprijs aan concertreizen.
  • Voorrang bij kaartverkoop voor grote concerten
  • U behoort tot de genodigden op onze nieuwjaarsreceptie.

Overweegt u om een advertentie te plaatsen, neem dan contact met John Henselmans,
redactie@sint-caecilia.nl

Help jij ons ook!