Sint Caecilia, patroonheilige

22 november is sinds de late Middeleeuwen de naamdag van de heilige Caecilia leefde bijna tweeduizend jaar geleden in Rome, in de tijd dat het christendom verboden was.. Als jong meisje legde ze, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijkheid af. Niettemin werd ze uitgehuwelijkt. Tijdens de huwelijksdienst zong Caecilia in zichzelf een lied en beloofde God om maagd te blijven.

Caecilia wist haar man en diens broer Tibertius te bekeren tot het christelijk geloof. Samen hielpen ze families van vervolgde christenen, Ze werd vaak gemarteld maar zij bleef altijd zingen, hoe ernstig de pijnen ook waren. Uiteindelijk stierf ze toch de marteldood en werd zij in de late middeleeuwen de patroonheilige van muzikanten.

Zouaven, strijders voor de paus

Ruim 3000 Nederlandse katholieke jonge mannen gaven rond 1865 gehoor aan een oproep van Paus Pius IX om het Pauselijk grondgebied in Midden-Italië te verdedigen tegen het oprukkende nationalistische leger van Garibaldi, die samen met de Italiaanse koning Victor Emanuel streefde naar een verenigd Italië. In 1870 moest de Paus zich overgeven en keerden de Zouaven huiswaarts, waar zij ondanks de nederlaag in hun woonplaatsen als helden werden ingehaald.

Teruggekeerde Tilburgse zouaven besloten een Zouavenbroederschap op te richten: “Fidei et Virtuti”. Vanuit deze broederschap besloot men een koor op te richten. Dat was op 21 februari 1877. Het koor heette eerst “Liedertafel Sint Caecilia der Zouavenbroederschap Fidei et Virtuti”. Later werd de naam afgekort tot “Liedertafel Sint Caecilia” en vanaf 1917 heten we officieel “Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia”.
In 1952, tijdens het 75-jarig bestaan van het koor, werd het predicaat Koninklijk verleend en heetten we voortaan het “Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia”
(In 1877 was het koor de eerste vereniging die voor SINT koos i.p.v. St.)

Vaandel

Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia is in het bezit van een verenigingsvaandel, dat als monumentaal object is opgeslagen bij het Textielmuseum Tilburg.
Tussen 1912 en 1914 ontworpen en uitgevoerd door de Tilburgse kunstenaar August van Os