Welkom, cultuurondersteuner.

KTM Sint-Caecilia wil aan de weg timmeren. Door de kwaliteiten te handhaven en te verhogen waar kan. Dus door leden bijv. extra stemscholing aan te beiden. Of door in Tilburg actiever te zijn. En de kost gaat voor de baat uit, dat is bekend. Daarom zoeken wij een vier-vijftal cultuurondersteuner die met een jaarlijkse bijdrage deze extra dingen mogelijk maken , naast Art Fact die ons de basis verschaft. U kunt op de website het ondersteuningsplan en de wederdiensten lezen. De eerste die, naast Art Fact , ons een helpende hand toesteekt bij het verder uitbouwen van ons 145 jaar oude / jonge koor, is de Stichting Jacques de Leeuw. We heten hen als KTM cultuurondersteuner van harte welkom en danken.